najważniejsze informacje o firmieto co możemy Tobie zaoferowaćtu znajdziesz nasz najnowszy cennikmożesz tu sprawdzić postęp naprawy oddanych przez Ciebie części lub przeczytać o warunkach gwarancji
kontakt serwis: tel.76 819-17-06 wew.22
warunki gwarancji


    login:     hasło:       
Warunki gwarancji:

 • Wszelkie wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji zostaną usunięte lub nastąpi zamiana podzespołu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 • Urządzenia do naprawy dostarcza nabywca na koszt własny do serwisu firmy, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, po uprzednim zgłoszeniu internetowym, telefonicznym lub osobistym.
 • W przypadku dostarczenia sprzętu bez opisu uszkodzenia lub gdy reklamacja jest nieuzasadniona firma pobiera opłatę za dokonanie przeglądu.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:
 • niewłaściwej instalacji, eksploatacji i niewłaściwego przechowywania,
 • samowolnych napraw lub przeróbek,
 • wszelkich prób napraw sprzętu przez użycie nieoryginalnych lub regenerowanych podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych.
 • Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania umowy serwisowej w przypadku zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych.
 • Czynności takie jak: wymiana bezpieczników, żarówek, czyszczenie, konserwacja, kontrola sprawności wykonywane są odpłatnie, a nie w ramach gwarancji.
 • Niniejsza umowa nie obejmuje dodatków takich jak: podkłady, nośniki ze sterownikami, tonery, taśmy barwiące, itp.
 • Firma gwarant nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikłe przy współpracy sprzętu z urządzeniami peryferyjnymi zakupionymi u innych dostawców.
 • Przy oddawaniu sprzętu należy zrobić kopię zapasową dysku twardego. Firma nie odpowiada za szkody poniesione w wyniku utraty informacji z dysku twardego.
 • Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki firmy, podpisu sprzedającego oraz podpisu Kupującego jest nieważna.
 • Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszej umowie, których przyjęcie Nabywca potwierdza własnoręcznym podpisem.
 •   jesteś na:   pierwsza strona >> serwis >> warunki gwarancji